Regulamin sklepu internetowego ologowani.pl

§1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklep internetowego ologowani.pl działającego pod adresem https://ologowani.pl jest ologowani.pl - RDP Sp. z o.o., ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź, NIP: 7272839401, REGON: 384638498, KRS: 0000809158, Kapitał zakładowy: 10 000 PLN.
 2. Oferta sklepu internetowego kierowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i osób fizycznych (konsumentów).
 3. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail sklep@ologowani.pl oraz pod numerem telefonu 42 715 80 84.
 4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 5. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 6. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa i posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 7. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Ceny te nie obejmują również ceny znakowania produktów. Ostateczna cena brutto (uwzględniająca podatek VAT) za wybrane produkty oraz ich znakowanie prezentowana jest Kupującemu na koniec procesu składania zamówienia.
 9. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
 10. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby w jak najlepszy sposób opisać oferowane produkty oraz aby nie zawierały one żadnych błędów. Jeżeli Kupujący zauważy błąd, proszony jest o jego zgłoszenie Sprzedawcy.
 11. Produkty zakupione w Sklepie, są robione na specjalne zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotowi.

§2
Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna (konsument).
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
  • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://ologowani.pl w zakładce „Regulamin”.
  • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://ologowani.pl.
  • Sprzedawca – ologowani.pl - RDP Sp. z o.o., ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź, NIP: 7272839401, REGON: 384638498, KRS: 0000809158, Kapitał zakładowy: 10 000 PLN.
  • Klient/Kontrahent – osoba korzystająca z usług Sprzedawcy.
  • Administrator (w rozumieniu ochrony danych osobowych) – ologowani.pl - RDP Sp. z o.o., ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź, NIP: 7272839401, REGON: 384638498, KRS: 0000809158, Kapitał zakładowy: 10 000 PLN.
  • Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • Konto – identyfikowany loginem i zabezpieczony indywidualnym hasłem, zbiór danych (historia złożonych zamówień, dane kontaktowe, itp.) w systemie Sklepu.
  • Formularz rejestracji – formularz dostępny na witrynie internetowej Sklepu ologowani.pl umożliwiający utworzenie Konta.
  • Formularz zamówienia – formularz dostępny na witrynie internetowej Sklepu ologowani.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
  • System opinii - usługa elektroniczna umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących produktów oferowanych w Sklepie.
  • Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca na subskrybowanie na podany adres e-mail bezpłatnych informacji dotyczących produktów dostępnych w Sklepie.
  • Formularz newslettera – formularz dostępny na witrynie internetowej Sklepu ologowani.pl umożliwiający subskrybowanie Newslettera.
  • Chat - usługa elektroniczna umożliwiająca komunikację tekstową odnośnie produktów z obsługą Sklepu.

§3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną:
  1. Konto - w koncie przechowywane są dane Kupującego. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail (login) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wystosowanie żądania do Sprzedawcy, pisemnie na adres: ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź lub na adres e-mail: sklep@ologowani.pl.
  2. Umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie - umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji lub anulowania Zamówienia.
  3. System opinii - umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii przez odwiedzających witrynę sklepu.
  4. Newsletter - z chwilą przesłania formularza newslettera, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o dostarczanie newslettera. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili.
  5. Chat - umowa zawierana jest na czas oznaczony przez rozpoczęcie komunikacji przez chat i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania komunikacji z obsługą Sklepu.
 2. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 3. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii, realizacji Zamówień których charakter może naruszać przepisy powszechnie obowiązującego prawa, dobre obyczaje, naruszające prawa autorskie, wprowadzające w błąd.

§4
Składanie i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni w roku. Obsługa i realizacja zamówień odbywa się jednak wyłącznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00.
 2. Zamówienia można składać z dowolnego miejsca. Niemniej jednak dostawa zamówień możliwa jest wyłącznie na terenie Polski.
 3. Kupujący może złożyć zamówienie wyłącznie jako zarejestrowany klient, czyli posiadając konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. przejść do strony z opisem interesującego Kupującego produktu,
  2. wybrać sposób znakowania produktu, wersję produktu i ilość, kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”,
  3. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,
  4. zalogować się do swojego konta w Sklepie albo stworzyć nowe konto (nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przed rozpoczęciem składania zamówienia),
  5. wypełnić formularz zamówienia wybierając adres dostawy zamówienia,
  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest niezbędna do złożenia zamówienia,
  7. kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”,
  8. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia,
  9. kliknąć w przycisk „Potwierdzam zamówienie”.
 5. W ciągu 8 godzin roboczych od złożenia zamówienia, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu weryfikacji czy wybrany sposób znakowania produktu jest prawidłowy oraz potwierdzenia ostatecznego sposobu znakowania produktu (Sprzedawca wykona wizualizację znakowania na wybranych produktach).
 6. Po otrzymaniu wizualizacji, Kupujący może zgłosić zbiorczo swoje uwagi i poprawki do wizualizacji. Ustalenia dotyczące sposobu znakowania produktu czynione między Sprzedawcą a Kupującym mogą doprowadzić do zmiany specyfikacji zamówienia i tym samym ponownym złożeniem już prawidłowego zamówienia.
 7. Przez akceptację ostatecznej specyfikacji zamówienia przez Kupującego uważa się dokonanie płatności za zamówienie na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.
 8. Kupujący może anulować (za pomocą funkcjonalności Konta lub e-mail) lub porzucić zamówienie z dowolnych przyczyn przed dokonaniem płatności bez żadnych konsekwencji.
 9. Sprzedawca może anulować zamówienie z dowolnych przyczyn lub odmówić przyjęcia zamówienia, o czym poinformuje Kupującego w ramach wiadomości e-mail.
 10. Po otrzymaniu płatności za zamówienie Sprzedający prześle na adres e-mail Kupującego fakturę VAT w formie elektronicznej i przystąpi do realizacji zamówienia, czyli do znakowania produktów.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany techniki znakowania produktu, po uprzednim ustaleniu tego z Kupującym. Ponadto, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zaistnienia różnic po zadruku koloru wybranego według wzornika PANTONE ze względu na rodzaj podłoża.
 12. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych. Czas realizacji liczony jest od otrzymania płatności przez Sprzedającego.
 13. Po zrealizowaniu zamówienia, nastąpi jego przygotowanie do wysyłki do Kupującego.
 14. Sprzedawca będzie informował Kupującego drogą e-mail o istotnych statusach zamówienia.

§5
Formy dostawy i metody płatności

 1. Sprzedawca jako formę dostawy udostępnia przesyłkę kurierską – koszt kalkulowany i prezentowany Kupującemu w trakcie składania zamówienia.
 2. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określił podczas kalkulacji zamówienia.
 3. Sklep obsługuje dwie metodą płatności za zamówienie wybierane każdorazowo przez Kupującego:
  1. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (zgodnie z informacjami udostępnionymi przez dostawcę serwisu).

§6
Reklamacje

 1. W razie stwierdzenia wady produktu, Kupujący może złożyć Sprzedawcy reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać: oznaczenie Kupującego, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Kupującego w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można przesyłać pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy (ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź) lub na adres e-mail sklep@ologowani.pl.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia mu jej. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji i dalszej procedurze powiadomi Kupującego w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

§7
Dodatkowe oświadczenia i zgody Kupującego

 1. Kupujący oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z przesyłanych Sprzedawcy materiałów, które mają zostać wykorzystane do znakowania produktów i ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie produktów z wykorzystaniem materiałów przesłanych Sprzedawcy.
 2. Kupujący wyraża zgodę, by Sprzedawca rozpowszechniał zdjęcia produktów oznakowanych materiałami przesłanymi przez Kupującego w celach marketingowych Sprzedawcy, w szczególności w Internecie oraz w materiałach drukowanych.
 3. Kupujący wyraża zgodę, by Sprzedawca rozpowszechniał logotyp Kupującego w celach marketingowych Sprzedawcy, w szczególności w Internecie oraz w materiałach drukowanych.

§8
RODO

 1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta jest ologowani.pl - RDP Sp. z o.o., ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź, NIP: 7272839401, REGON: 384638498, KRS: 0000809158, Kapitał zakładowy: 10 000 PLN, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w związku z realizacją przez Administratora na rzecz Kontrahenta umowy/usługi handlowo-marketingowej. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wyżej wymienionych usług lub innych podobnych, które na życzenie Kontrahenta są świadczone przez Administratora.
 3. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Klienta fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Administratorem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 4. Administrator informuje, że każdy Kontrahent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Kontrahent ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 5. Administrator informuje, że dane osobowe Kontrahenta będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług na rzecz Kontrahenta, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy (ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź) lub na adres e-mail sklep@ologowani.pl.
 7. Administrator informuje, że dane osobowe Kontrahenta mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
  • Biurom rachunkowym obsługującym Administratora,
  • Kancelariom prawnym obsługującym Administratora,
  • Kancelariom audytorskim,
  • Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie usług Administratora,
  • Firmom kurierskim i pocztowym.
 8. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

§9
Polityka plików „cookies”

 1. Sprzedawca zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Sklep, poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do wszystkich osób, niezależnie czy pozostają jego Klientami czy osobami pasywie korzystającymi z serwisu (przeglądanie witryny Sklepu).
 2. Sprzedawca wykorzystuje technologię zbierającą dane dotyczące aktywności na witrynie Sklepu w celach: zapewnienia komfortu i ergonomii korzystania z witryny Sklepu, dostosowania zawartości (w tym reklam) do zainteresowań osób odwiedzających witrynę Sklepu, statystycznych.
 3. Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Sprzedawcy, tj. potrzeba zapewnienia najwyższej jakości sewrisu i treści prezentowanych przez Sprzedawcę przez ich dostosowanie do preferencji osób odwiedzających oraz marketing produktów.
 4. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie są nieszkodliwe, a ich wyłączanie uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Sklepu.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z zawartą za pośrednictwem Sklepu umową będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z datą publikacji: 2020-03-07